DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

ZO Slezská Ostrava

Chovatelský trh

  Pozor!!!

Všichni prodejci zvířat musejí mít veterinární potvrzení o očkování všech zvířat!!!V případě kontroly berou zodpovědnost na sebe!!!

Chovatelský trh je účelové zařízení ČSCH , základní organizace Slezská Ostrava , umožňující vzájemnou výměnu a prodej především čistokrevných , tj. kroužkovaných a tetovaných zvířat převážně členům ČSCH (tzv.změna krve)´.Chovatelský trh je provozován na základě Stanov ČSCH ,schválených ministerstvem vnitra České republiky dne 19.6.1990.

Chovatelské trhy se konají pravidelně každou neděli od 6,30 do 9,30 hod v krytých i otevřených prostorách chovatelského střediska ČSCH Slezská Ostrava .Předmětem výměny a prodeje jsou pouze zdravá zvířata chovatelů a to : poštovní a užitkoví holubi,kralíci,drůbež,exotické ptactvo,akvarijní a terarijní zvířata,kožešinová zvířata a ostatní domácí zvířata .Za zdravotní stav zvířat odpovídá jejich majitel,který musí mít sebou veterinární vyšetření na každé zvíře.Na Chovatelském trhu je povoleno prodávat kromě zvířat i chovatelské pomůcky,krmivo a výpěstky nebo přebytky.

Na chovatelském trhu je zakazáno prodávat všechna volně žijící zvířata v přírodě, ohrožená zvířata,která jsou uvedena na seznamu CITES a nebezpečné druhy zvířat.Všichni návštěvníci Chovatelských trhů jsou povinni dodržovat Provozní řád a pokynů pořadatelů.

Chovatelé organizovali chovatelské burzy a to na Kamenici , později na Společenstvu a pak v Polském domě .Chovatelské burzy mají dávnou tradici proto v ní Český svaz chovatelů Slezská Ostrava pokračuje , avšak je to přejmenováno na ,,Chovatelské trhy" . Tyto chovatelké trhy nejsou pořádany za účelem zisku . Výtěžek je věnován především na pokrytí finančních prostředku na úhradu veterinárního vyšetření zvířat , zaplacení polatků za posuzování zvířat , opravu výstavního fundusu , výchovu a propagační činnost členů , zvýhodňovaním především mladých chovatelů , ale také na běžnou údržbu chovatelského střediska , přilehlých prostor a hlavně pokrytí nákladů na el. energii , vytápění a provoz tohoto střediska.

Chovatelé holubů , ale i ostatní chovatelé drobných zvířat , králíků , drobných hospodářských zvířat včetně exotického ptactva již dávno zjistili ,že bez těchto chovatelských trhu se v chovatelství nelze obejít , neboť jen tam se dají zvířata směnit ,prodat zakoupit , aby byla docílena v chovech změna krve . Chovatelské trhy a našem středisku navštěvují za tímto účelem chovatelé nejen z Ostravska , ale i z širokého okolí a dokonce z jiných krajů ČR . V neposledních letech dosahují naší chovatelé velmi dobrých výsledků a ohodnocení na různých výstavách jako nejlepší chovatel holubů v ostravském kraji za rok 2006 , nejlepší chovatel drůbeže v ostravském kraji za rok 2006 a nejlepší chovatel okrasného ptactva v ostravském kraji za rok 2004 , 2005 , 2006 .Nejlepší radost nám však dělají mladí chovatelé , kteří přivážejí ocenění na svá zvířata ,-králíky , takřka z každé výstavy . Mladí chovatelé se rovněž zůčastňují soutěži Celostátně dovednosti mládeže.